THỦ ĐỨC HOUSE

Loại hình: NHÀ PHỐ

Địa điểm xây dựng: TP.THỦ ĐỨC, HCM.

Năm thi công và hoàn thiện: 2023

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh tổng thể

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh Phòng Khách

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh khu vực bếp

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh Phòng Khách

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh Phòng Khách

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh khu vực sảnh phòng khách

Thủ Đức House-BAA Architecture and Interior Design Phối cảnh khu vực sinh hoạt chung

Tham khảo các dự án khác của BAA tại: https://baa.com.vn/featured_item_category/du-an/

© BAA | Architecture and Interior Design